ტურების ჩამონათვალი

  1. აღმოაჩინე სამშვილდე
  2. აღმოაჩინე არქეოპოლისი
  3. აღმოაჩინე უძველესი ნამოსახლარები