ჩვენ შესახებ

,,არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრი“ წარმოადგენს საქართველოს უნივერსიტეტის პროექტს რომლის  მიზანია არქეოლოგიური მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, დარგის განვითარებისათვის ხელშეწყობა, აღნიშნულ და მომიჯნავე დისციპლინებში ჩართული მეცნიერებისა და სტუდენტების მხარდაჭერა, არქეოლოგიური ტურიზმის გავნითარება.

აღნიშნული მიზნების მისაღწევად ცენტრი ანხორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

 

არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც მზად იქნება ხელი შეუწყოს ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებს. უზრუნველყოფს საქართველოს პოპულარიზაციას, როგორც ერთერთი უმდიდრესი კულტურული მემკვიდრეობის მქონე ქვეყნისა აღნიშნულ სფეროში.